Monglande Gycklare

Monglande? Minglande ska det vara…