Det funkar!

Nu fungerar kort och fakturaköp igen på www.kulturhandla.nu
Webbutiken är en del av JHNNs verksamhet.

/Jörgen